آشنایی با دو عضو جدید هیات مدیره باشگاه استقلال تهران