ILO 2013

 • ایلنا گزارش می دهد:

  چكیده:‌«غلامرضا زنگی اهرمی ‌از فعالان صنفی کارگران دریایی می‌گوید که که کارگران دریایی دارای کرسی انحصاری در نشست سازمان جهانی کار هستند/ غلامرضا عباسی دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران معقتد است که تمامی اعضای گروه هفت‌نفره کارگری، نماینده کارگران ایران در نشست اخیر سازمان جهانی کار بوده‌اند».

 • وزیر کار در ژنو مدعی شد:

  چکیده:«بیش از 80 درصد جمعیت کشور تحت پوشش حمایت های اجتماعی قرار داردند/در ایران بیش از 180 هزار تعاونی در زمینه تولید، توزیع و سرمایه گذاری تاسیس شده اند/ در کشور 8هزار تشکل کارگری و کارفرمایی به موازات دولت فعالیت دارند/در مناطق کم توسعه یک میلیون و 200 هزار خانوار تسهیلات می‌گیرند».

 • در حاشیه اجلاس امسال ILO رخ داد:

  چکیده:«نشست وزرای کار عضو جنبش غیر متعد ها در ژنو برگزار شد/ وزیر کار ایران در این نشست خواهان اصلاح سازمان جهانی کار در جهت ارتقاء پاسخگویی، شفافیت و کارآمدی بیشتر شد/ دربیانیه پایانی این نشست از پیشنهاد اصلاح ساختار سازمان جهانی کار استقبال شده‌است».

 • یك فعال كارگری طرح كرد:

  چكیده: «هرچند اشخاص فرصت طلب از تحریم‌ها به نفع منافع اقتصادی خود بیشترین استفاده را کرده‌اند، اما در ‌‌نهایت تاثیر اجتماعی این محدویت‌های اقتصادی در قالب کاهش و حتی توقف فعالیت بنگاه‌های اقتصادی، پایین آمدن سطح درآمد مزدبگیران، افزایش بیکاری موقت و دائمی نیروی کار و افزایش بهای کالاهای مصرفی در جامعه نمایان شده است.»

 • رئیس انجمن صنفی کارگران پیمانکاری پتروشیمی تبریز:

  چكیده: «اجلاس سازمان جهانی کار بهترین مکان برای موضع گیری علیه تحریم‌های ضد انسانی کشورهای استعمارگر است که در صورت حضور نمایندگان مستقل کارگری، این اعتراض می‌توانست به صورت موثرتری صورت گیرد.»

 • عضو كارگری شورایعالی كار:

  چكیده:«بعید است بتوان از طریق گفتگوهای دوجانبه کارگری و کارفرمایی درخصوص افزایش حقوق مسكن و خوار وبار به نتیجه رسید/ اجلاس سازمان جهانی كار هیچ تداخلی با نشست شورای عالی كار ندارد/ مخالفان ابتدا خوارروبار را تعریف كنند و بعد در قبال افزایش حق خواروبار موضع گیری كنند».

 • دبیر خانه كارگر مازندران:

  چكیده: «ولویت‌هایی كه باید مورد توجه نمایندگان كارگران ایرانی در این اجلاس قرار گیرد، حقوق بنیادین كار و منافع مشترك كارگران ایرانی و سایر كارگران جهان است كه با مشورت و هم‌اندیشی می‌توان به راه‌حل‌های مشترك نیز رسید.»

 • انتقاد رسولی از روئسای تشكلهای رسمی كارگری:

  چكیده: «در مقطعی كه تلاش‌های بی‌وقفه برای افزایش حقوق كارگران در آستانه به ثمر نشستن بود، سفر روئسای تشكل‌های رسمی كارگری كه باید تیم مذاكره كننده كارگری را در شورای عالی كار رهبری می‌كردند، بدون شك به این مذاكرات لطمه وارد خواهد كرد.»

 • یک کار‌شناس مسائل کارگری:

  چكیده: «یکی از حقوق بنیادین کار، تضمین پرداخت حداقل مزد به گونه‌ای است که هزینهٔ معیشت کارگران را پوشش دهد. گروه کارگری باید با تهیهٔ گزارشی نشان دهد که آیا حداقل مزد تعیین شده برای کارگران ایرانی، جوابگوی هزینه‌های معیشتی آنان است؟»

 • ایلنا گزارش می‌دهد/

  چكیده: «در حالی که پس از ماه‌ها مقاومت كارگران در پذیرش مصوبه مزدی ۹۲، شورای عالی كار برای نخستین بار به قصد افزایش حقوق جانبی كارگران تن به تشكیل جلسه‌ای مجدد داد و طبق وعده وزیر كار قرار بود جلسه دوم در هفته آینده برگزار شود، روئسای دو تشكل از سه تشكل رسمی كارگری به همراه رئیس شورای عالی كار برای شركت در اجلاس جهانی كار عازم ژنو می‌شوند.»