7 مرحله

  • معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی خبر داد؛

    معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت: تزریق واکسن کرونا در دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی همزمان با سراسر کشور از اواسط بهمن سال گذشته آغاز شده و تاکنون 7 محموله خارجی از واکسن کرونا وارد استان مرکزی شده و بر اساس اولویت، 5000 نفر واکسینه شده‌اند.