3 شهر استان مرکزی

  • رئیس مرکز پایش کیفیت هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: شاخص کیفیت هوا در 3 شهر صنعتی اراک، ساوه و شازند از توابع استان مرکزی امروز شنبه از استانداردهای زیست محیطی فراتر رفته و وضعیت این مناطق آلاینده و ناسالم است.

  • رئیس مرکز پایش کیفیت هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: هوای 3 شهر این استان امروز یکشنبه به دلیل غلظت آلاینده‌ها در شرایط ناسالم قرار دارد. شرایط هوای اراک و ساوه برای گروه‌های سنی حساس و هوای شازند برای تمامی گروه‌های سنی ناسالم است.

  • رئیس مرکز پایش آلودگی هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: هوای 3 شهر صنعتی این استان در روز پنجشنبه در وضعیت ناسالم قرار دارد و انتظار می رود مردم در روزهای ناسالم هوا از تردد در فضاهای باز خودداری کنند.

  • رئیس مرکز پایش کیفیت هوای استان مرکزی:

    رئیس مرکز پایش کیفیت هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: کیفیت هوای شهرهای اراک، ساوه و شازند امروز شنبه آلاینده و زیان‌بار است و بر اساس داده‌ ایستگاه‌های سنجش آلودگی وضعیت ناسالم بر این مناطق حاکم است.

  • رئیس مرکز پایش کیفیت هوای استان خبر داد:

    رئیس مرکز پایش کیفیت هوای اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی گفت: کیفیت هوای 3 شهر استان امروز دوشنبه 8 دی ماه در وضعیت ناسالم قرار دارد.