گنبدهای نمکی قشم

  • معاون میراث فرهنگی کشور اعلام کرد:

    طالبیان با تأکید بر ثبت قشم به عنوان یک اثر جهانی تصریح کرد: وجود گنبدهای نمکی جزیره قشم که یکی از بزرگترین پدیده‌های طبیعی به شمار می‌رود می‌تواند جاذبه‌ای جهانی را برای منطقه رقم بزند و نیازمند حفاظت بیشتری است.