گاز رایگان

  • مدیرعامل شرکت گاز استان به ایلنا خبر داد:

    مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی، با اشاره به اینکه هزینه گاز بها برای مشترکین خانگی کم مصرف رایگان شده است، گفت: مشترکان خانگی در صورتی که مصرف گاز خود را کاهش دهند، مشمول بسته‌های تشویقی می‌شوند.