کوفه

  • عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مطرح کرد؛

    عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی گفت: واکاوی حوادث ایام حضور مسلم ‌بن عقیل در کوفه به عنوان سفیر امام حسین(ع) نقش مهمی در تحلیل آن‌چه در کوفه گذشت و چرایی بازماندن کوفیان از یاری امام(ع) دارد.

  • «ین گروه پنج تخته فرش تبریز به مساحت تقریبی ۱۶ متر مربع را که به دلیل مرور زمان دچار پوسیدگی و پارگی شده بودند را به طور کامل مرمت کرده و تحویل تولیت مسجد نمودند.»