کشف داروی غیر مجاز

  • سردار محمدیان خبر داد:

    فرمانده انتظامی استان از کشف بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار عدد انواع داروهای غیرمجاز و مکمل های ورزشی قاچاق به ارزش 60 میلیارد ریال در یکی از باغ ها در ماهدشت کرج خبر داد.

  • بازدید مشترکی از داروخانه‌های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران توسط ریاست دادسرای ناحیه 19 و بازپرس شعبه یک دادسرای مذکور، مدیریت نظارت بر دارو و مواد اعتیاد آور معاونت غذا و دارو و تعدادی از کارشناسان این معاونت انجام شد.