کاهش بودجه محیط زیست

  • عضو فراکسیون محیط زیست مجلس در گفت گو با ایلنا:

    ما سالانه 5 هزار مرگ و میر بر اثر آلودگی هوا در تهران داریم که البته این آلودگی در گسترش موج سرطان نیز نقش مهمی ایفا می کند لذا باید بحث های محیط زیستی در کشور جدی تر دنبال شود.