کار خانه نوونوردیسک

  • خط تولید انسولین کارخانه نوونوردیسک پارس با حضور وزیر بهداشت از طریق ویدئو کنفرانس، رسما به بهره برداری رسید.