کارشناس

 • کارشناس هواشناسی استان اعلام کرد:

  کارشناس هواشناسی استان قزوین از خنک شدن هوای استان قزوین تا پایان هفته خبر داد.

 • کارشناس هواشناسی استان:

  کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین گفت: با توجه به وزش باد‌های جنوبی دمای هوا در استان قزوین افزایش می یابد.

 • کارشناس هواشناسی استان اعلام کرد:

  کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین گفت: افزایش دمای هوا در استان قزوین تا پایان هفته جاری ادامه دارد.

 • کارشناس هواشناسی استان اعلام کرد:

  کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین گفت: دمای هوای استان قزوین از امروز تا پایان هفته کاهش می یابد.

 • کارشناس هواشناسی استان اعلام کرد:

  کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین گفت: وزش باد‌های خنک شمالی تا آخر هفته جاری در استان قزوین ادامه دارد.

 • کارشناس هواشناسی استان:

  کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین گفت: با توجه به شمالی شدن جریانات هوا کمی دمای هوای استان قزوین کاهش می‌یابد.

 • کارشناس هواشناسی استان:

  کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین گفت: تداوم وزش باد‌های خنک شمالی در استان قزوین امروز و فردا پدیده غالب در ساعات بعدازظهر است.

 • کارشناس هواشناسی استان:

  کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین گفت: افزایش دمای هوا تا اواخر وقت پنجشنبه هفته جاری در سطح استان قزوین ادامه دارد.

 • کارشناس هواشناسی استان خبر داد:

  کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین گفت: با توجه به جنوبی بودن جریانات هوا امروز و فردا در طول روز دما در استان قزوین افزایش نسبی پیدا می‌کند.

 • کارشناس هواشناسی استان اعلام کرد:

  کارشناس اداره کل هواشناسی استان قزوین از تداوم پایداری وضعیت جوی استان قزوین تا شنبه هفته آینده خبر داد.