کارت کولبری

  • شهریاری مطرح کرد:

    استاندار آذربایجان غربی گفت: ۱۷ هزار کارت کوله بری برای مرزنشینان آذربایجان غربی صادر شده است که این تعداد ۵۰ هزار نفر از مرزنشینان را تحت پوشش قرار می دهد