کابینت نئوکلاسیک

  • حتماً می‌دانید که در طراحی دکوراسیون سبک‌های مختلفی وجود دارد که هر یک به لحاظ ظاهری با یکدیگر تفاوت های زیادی دارند اما دو سبکی که معمولاً در طراحی دکوراسیون بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند، سبک‌های مدرن و کلاسیک هستند.