چرا جشنواره فیلم‌های جدی و کمدی را از هم جدا نمی‌کنند؟