پژوهش تاریخ اسلام

  • پژوهشگر تاریخ اسلام با تاکید بر اینکه هنوز شهید سلیمانی را نشناخته‌ایم، گفت: همه تعاریفات و توصیفاتی که از حاج قاسم اسلام ارائه می‌کنیم، وصف و دریافت ناقص ماست و خیلی با هیبت بزرگ او فاصله دارد.