پردال

  • سرپرست اداره برق شهرستان بویراحمد:

    سرپرست اداره برق شهرستان بویراحمد در استان کهگیلویه و بویراحمد از قطع برق 15 روستا در بخش لوداب این شهرستان بدلیل بارش شدید برف ، سقوط پایه ها و پارگی شبکه های توزیع طی روز گذشته تاکنون خبرداد.