پدیکور

  • اگر پدیکور نمی‌کنید؛ یعنی صورتِ پایتان را نمی‌شویید!!!

    از قدیم بارها در گوشمان خوانده اند که پا قلب دوم ماست. انتخاب کفش مناسب برای ما، دغدغه پدر و مادرها در کودکی مان بوده است و حالا که قد کشیده ایم هم اهمیت به پا هنوز با تمام توان در راس برنامه های ماست.