وقتی صحنه آتش زدن یک ایرانی توسط عراقیان سانسور می‌شود