هنر و تکنولوژی

  • «نخستین همکاری مشترک هنرمند و هوش مصنوعی در عصر غیرمتمرکز» نام پروژه ایست که یاسمن شریف زاده دیجیتال آرتیست و دانش آموخته ی کارگردانی از هنرهای زیبای دانشگاه تهران، و از شاگردان عباس کیارستمی، در موسسه ی فرهنگی هنری کارنامه، از اواخر سال ۲۰۱۹ آغاز کرده است.