همسفر

  • مدیرکل میراث‌فرهنگی استان خبر داد:

    مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌ دستی استان مرکزی گفت: 79 برنامه مستند از جاذبه‌های گردشگری، تاریخی و صنایع‌ دستی استان مرکزی با عنوان «همسفر» برای شبکه سراسری مستند تولید شد.