هشتگ تهران

  • گروه هشتگ تهران ساخت آلبوم دومش را آغاز کرد؛

    «هشتگ تهران» تولید آلبوم جدیدش را با همکاری «تِنزو موزیک» بر مبنای ایده‌ای متفاوت آغاز کرد.