هدایای تبلیغاتی بهار گیفت

  • امروزه برای دوستداران محیط زیست در مورد تغییر کیسه های پلاستیکی به گزینه های سازگار با محیط زیست اهمیت زیادی وجود دارد و بیشترین پیشنهاد جایگزین آنها استفاده از ساک های دستی پارچه ای است. ما کاملا آگاه هستیم که دولت تلاش های زیادی را برای از بین بردن استفاده از کیسه های پلاستیکی انجام داده است و سال های اخیر نیز در پی ممنوعیت کامل استفاده از کیسه های پلاستیکی بوده اند، اگر چه شاید هنوز به نتایج دلخواهی نرسیده اند.

  • امروزه افرادی زیادی طرفدار بازاریابی آنلاین هستند به همین دلیل بخش بزرگی از خدمات خود را به سمت بازاریابی آنلاین برده اند. با وجود دوست داشتنی بودن محصولات دیجیتالی، همه ما می دانیم که باید محصولاتی را انتخاب کنیم که توسط آنها ارتباط قوی تر و عمیق تری با آینده ایجاد کنیم. اما انجام چنین کاری چگونه ممکن است؟