نویسندگان زن مهاجر

  • گفت‌وگوی تفصیلی ایلنا با یونس تراکمه؛

    گفتگوی اخیر ایلنا با محمدرضا سرشار واکنش‌های زیادی را در جامعه ادبی داخل و خارج از کشور به دنبال داشت. لذا درصدد برآمدیم با یونس تراکمه از طیف ادبی مستقل و جریان مقابل انجمن قلم گفتگو کنیم و دفاع او را بشنویم. او با ما از سانسور، تسلط ایدئولوژی، دوران میان‌مایگی ادبیات، خلاقیت ادبی و مهاجرت نویسندگان سخن گفته است.

  • فریبا منتظر ظهور و دلایل مهاجرت نویسندگان زن:

    تبعیض جنسی یکی از دلایل اصلی مهاجرت نویسندگان مطرح زن بوده است / انگار نمی‌خواهند یک نویسنده‌ی زن خیلی مطرح شود / نویسندگان زن، به دلیل موقعیت جنسی - اجتماعی خود نمی‌توانند ماجراجویی کنند.

  • آسیه نظام شهیدی در گفتگو با ایلنا:

    این نویسندگان در سفر به کشورهای خارجی، تجربیات تازه‌ای کسب کرده‌اند. تجربیاتی چون امکان تحصیل در دانشگاه‌های معتبر جهان، دسترسی به آثار شاخص ادبی از طریق زبان اصلی و تجربه‌شان به عنوان زن در جوامع خارجی.