نفتکش‌های ایرانی

  • پیام وزیر کار به کاپیتان‌های نفتکش‌های ایرانی عازم ونزوئلا:

    محمد شریعتمداری (وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی) در پیامی به کاپیتان‌های نفتکش‌های عازم ونزوئلا گفت: افتخارآفرینی شما دلاوران در راستای حفظ و تامین منافع ملی بدون شک در تاریخ ثبت خواهد شد.

  • وزیر دفاع:

    وزیر دفاع گفت: به صراحت اعلام کردیم که هیچ گونه مزاحمتی را تحمل نحواهیم کرد، آمریکایی‌ها و دیگران می ‌انند ما در واکنش به این موضوع یقیناً هیچ تردیدی به خود راه نخواهیم داد.