نظام ریاستی

  • صدرالحسینی در گفت‌وگو با ایلنا:

    کارشناس مسائل منطقه گفت: تغییر ساختار سیاسی عراق از پارلمانی به ریاستی نمی‌تواند اختلاف‌ها را حل و فصل کند بلکه از شکلی به شکل دیگر تغییر می‌کنند.

  • حضرتی در گفت‌وگو با ایلنا:

    نماینده تهران درخصوص استناد نمایندگان برای طرح موضوع تغییر نظام ریاستی به پارلمانی به سخنرانی دو سال پیش مقام رهبری در کرمانشاه اشاره کرد و گفت: مردم از نظام انتخاباتی ریاستی استقبال خوبی کردند.حضرت آقا در کرمانشاه گفتند این هم یکی از احتمالات است، نگفتند این حتمی است یا نگفتند باید حتما انجام شود.

  • گزارش ایلنا از ساختار قوه مقننه در نظام بین الملل:

    اینکه چرا نمایندگان پارلمان ها در برخی کشورها با یکدیگر هم‌گرایی دارند و در بعضی حکومت‌ها با یکدیگر به تقابل می‌پردازند و این امر حتی منجر به درگیری لفظی و فیزیکی می‌شود، موضوعی است که از حیث جهت‌گیری حزبی، ایدئولوژیکی، سیاسی و حتی مذهبی می‌بایست مورد بررسی قرار گیرد.