مودم 4g

  • مهم‌ترین نکته در انتخاب و خرید مودم همراه خوب، نیاز و انتظاراتی که از آن دارید برمی‌گردد. سایر مواردی که باید به آن توجه کنید معطوف به ظرفیت باتری، شبکه‌های قابل پشتیبانی و امکانات مودم بر می‌گردد که در ادامه به بررسی هر یک از آنها می‌پردازیم.