مهدیس زارع‌نژاد

  • در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد؛

    گروه کوچک و تازه نفسی از خانواده تئاتر هست که با همه سختی‌ها به آینده این هنر امید دارد و کار می‌کند و تمرین و نوشتن و تلاش برای اجرا در شرایطی مناسب رها نکرده است؛ هنرمندان جوان و گاه دانشجوی تئاتر، که با همه دشواری‌ها، تئاتر را برای روزهای بهاری آینده، زنده و پویا نگه داشته‌اند.