معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین

 • معاون جهاد کشاورزی استان خبر داد:

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طبق پیش بینی‌های صورت گرفته از 32 هزار هکتار باغ انگور قزوین 330 هزار تن انگور تولید خواهد شد که حدود 70 درصد آن به کشمش تبدیل می‌شود.

 • معاون جهاد کشاورزی استان:

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: طی چهار ماه ابتدایی سال جاری 403 متقاضی دریافت تسهیلات مکانیزاسیون به بانک کشاورزی معرفی شده‌اند که این تسهیلات به مبلغ 888 میلیارد ریال به این افراد پرداخت خواهد شد.

 • معاون جهاد کشاورزی استان خبر داد:

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای فضل برداشت تاکنون 105 هزار تن گندم به صورت تضمینی از کشاورزان استان خریداری شده و این روند همچنان ادامه دارد.

 • معاون جهاد کشاورزی استان:

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: باتوجه به اینکه قزوین از قطب‌های تولید انگور کشور به شمار می‌آید داربستی کردن باغات دارای اهیت بوده و تولید محصول را تا سه برابر افزایش می‌دهد.

 • معاون بهبود تولیدات گیاهی استان خبرداد:

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: ۷۰ هزار هکتار از مزارع کشاورزی استان عمدتا در بخش طارم سفلی، علیه آفت ملخ مراکشی سمپاشی شدند.

 • معاون سازمان جهاد کشاورزی استان:

  معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: اصلاح و جوان سازی باغ‌های زیتون استان در دستور کار قرار دارد و در این راستا استفاده از ارقام مناسب و پرمحصول و جایگزینی آن‌ها با رقم‌های معمولی و بومی مورد توجه جدی قرار دارد.

 • معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی استان خبر داد:

  از ابتدای کار خرید تضمینی گندم از کشاورزان استان قزوین تاکنون ۱۰۲ هزار تن خریداری و در سیلوها ذخیره سازی شده است.

 • معاون بهبود جهاد کشاورزی استان قزوین:

  باتوجه به اعلام اداره کل هوا‌شناسی استان قزوین مبنی بر بارش وکاهش درجه حرارت هوا و پیشیابی‌های انجام شده توسط مدیریت راهبردی کشاورزی این سازمان در روزهای آینده به کشاورزان و زیر بخش‌های مربوطه توصیه می‌شود نسبت رعایت نکات و راهبردهای فنی این مجموعه توجه کنند.