مرممت 5 سرای بازار

  • مدیرکل میراث‌ فرهنگی استان مرکزی خبر داد:

    مدیرکل میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرکزی گفت: سال گذشته 5 سرای بازار تاریخی اراک با هدف استحکام بخشی این اثر ارزشمند تاریخی به عنوان بخشی از هویت کالبدی این شهر مرمت شد.