مدیر روابط عمومی آزمایشگاه بیمارستان رسالت

  • در رقابت بین استارت آپ‌های حوزه آزمایش پزشکی؛

    اولین دوره از رقابت های بین شرکت های استارت آپی با بررسی استارت آپ‌های حوزه آزمایش پزشکی برگزار شد. در این رقابت سه شرکت آزمایش آنلاین، آزماتو و جوابدهی آنلاین بیمارستان رسالت با یکدیگر به رقابت پرداختند که در خاتمه با رای گیری مردمی آزمایشگاه بیمارستان رسالت برنده نشان قابل اعتماد از طرف مردم شد.