ماهگیری

  • راهکار جلوگیری از صید غیر مجاز در آب‌های ایران چیست؟

    صیادان از جنوب تا شمال از فعالیت غیر مجاز برخی افراد در حوزه صید گلایه دارند. در مواردی تعداد صیادان غیر مجاز بیشتر از صیادان مجاز است. این واقعیت تهدیدی برای ذخایر آبی و محیط زیست دریایی است.