لوداب

  • فرماندار بویراحمد تاکید کرد:

    شهرستان بویراحمد در زمینه های مختلف از برخی شهرستان های کهگیلویه و بویراحمد عقب ماندگی بیشتر دارد که می توان به آسفالت محورهای روستایی آن بعنوان یکی از این عقب ماندگی ها اشاره کرد.