لشکر 16 زرهی ارتش

  • توضیح رییس انجمن موسیقی قزوین درباره دلایل اصلی لغو کنسرت خسروی؛

    مصطفی عبادی می‌گوید: رسانه‌های داخلی باید پس از کسب اطلاعات کافی نسبت به انتشار اخبار و حواشی مختلف اقدام کنند چون رسانه‌های خارجی نیز منتظر چنین اتفاقاتی هستند و نمی‌توان از آنها انتظار بیشتری داشت. آنها تکلیفشان مشخص است. از طرفی من هم نماینده جامعه موسیقی هستم و نباید اجازه دهم که در زمینه فعالیت هنرمندان عرصه موسیقی مشکلی برای آنها به وجود آید.