لامینکتومی دیسک کمر

  • کمردردی که فعالیت‌های معمول روزمره را مختل کند، به درمان جراحی نیاز دارد. جراح بخشی از استخوان مهره یا لامینا را در جراحی لامینکتومی برمی‌دارد تا فشار روی نخاع یا ریشه‌های عصبی از بین برود ـ