قیمت رنگ آمیزی

  • هرگاه صحبت از زیبا سازی ساختمانها و منازل به میان می آید، رنگ آمیزی نمای بیرونی ساختمان نقش مهمی در این امر دارد. در اصل می توان گفت نمای بیرونی ساختمان همان لباس ساختمان است که هر چقدر تمیزتر، زیباتر و نو تر به نظر برسد، جلوه و زیبایی بیشتری به ساختمان می‌بخشد.