فساد در شهرداری‌ها

 • ایلنا گزارش می‌دهد؛

  فیلم کشتار سگ‌های ولگرد در کهریزک، براساس گفته مسئولان شهری مربوط به دو سال پیش است که اخیرا در فضای مجازی منتشر شده. متعاقب این اتفاق پیمانکار خاطی پس از دو سال خلع ید شد،‌ اما بازهم این سوال و انتقاد مطرح است که چرا نظارت بر حسن اجرای فعالیت پیمانکاران در حدی است که تنها تحریک افکار عمومی منجر به برکناری‌ها می‌شود؟

 • گزارش ایلنا از حواشی دستگیری برخی اعضای شورای شهر بابل؛

  آیا تخلف در شوراها بزرگ‌نمایی شده یا آنکه به حدی رسیده که دیگر نمی‌توان آن را از افکار عمومی مخفی کرد؟، برخی این روند را طبیعی دانسته و آن را هجمه‌ای سیاسی علیه شورا می‌دانند. میرلوحی می‌گوید: براساس اخباری که به من رسیده برخی از اعضای جبهه پایداری با این هدف تخلف در شوراها را دنبال می‌کنند تا بگویند؛ دیدید گفتیم اینها را تایید نکنید.

 • در گفت‌وگو با وزیر بازرگانی دولت میرحسین موسوی مطرح شد؛

  حسن عابدی‌جعفری (مجری طرح سنجش فساد در شهرداری تهران) با اشاره به نتایج تحقیق خود درباره فساد در شهرداری گفت: در میان تمام دستگاه‌ها، هنوز شهرداری در زمینه میزان دریافت رشوه و پارتی‌بازی رتبه اول را دارد. در این میان کارمند شهرداری هم با خود فکر می‌کند باید از این نمد برای خود کلاهی ببافد. به همین دلیل پدیده رشوه رخ می‌دهد و کارمندان با دریافت رشوه از مراجعین به نوعی سهم خود را دریافت کرده یا آنکه پارتی‌بازی می‌کنند.

 • ایلنا گزارش می‌دهد؛

  پیمایش ملی وضعیت اجتماعی، فرهنگی و اخلاقی ایران میزان تجربه و دریافت رشوه در ادارات را اندازه گرفته است. این پیمایش، چند دستگاه اداری و انتظامی مهم کشور درکنار شهرداری‌های کل کشور را با یکدیگر مقایسه و مشخص کرده است که در هر کدام از این دستگاه‌ها چه میزان از شهروندان درخواست رشوه شده و چند درصد از شهروندان به این پرداخت رشوه پاسخ مثبت داده‌اند.