عوامل هنجار شکن

  • دادستان کرمانشاه:

    دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه بااشاره به انتشار کلیپی مبتذل در تکیه معاون الملک در هفته‌های گذشته ،گفت : پس از طی شدن مراحل قانونی رسیدگی به پرونده قضایی این متهمان رآی نهایی دادگاه برای آنها صادر و محکوم به حبس شدند.