علی اکبر مراد

  • علی‌اکبر مرادی از طاهر یارویسی مقام‌نواز برجسته تنبور عیادت کرد؛

    علی‌اکبر مرادی (مقام‌خوان، آهنگساز و خواننده و نوازنده تنبور) با انتشار پستی در صفحه شخص‌اش از حال نامساعد طاهر یارویسی (تنبورنواز، مقام‌دان و مقام‌خوان) خبر داد.