عدم رعایت پروتکل ها

  • سلیمانی اعلام کرد :

    از آغاز اجرای طرح استفاده اجباری ماسک برای رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی تاکنون ۳۱۵ تاکسی در شهر کرمانشاه به علت رعایت نکردن شیوه نامه‌های بهداشتی توقیف شده اند.