عبدالله انوار

  • به بهانه ی درگذشت جلال آل احمد:

    سال‌های دههٔ ۱۳۲۰ و ۱۳۳۰ را می‌توان سال‌های شکل‌گیری زندگی فکری آل احمد دانست. در این دوران بود که او با اندیشه‌های احمد کسروی و روشنفکران برجسته‌ای چون صادق هدایت، نیما یوشیج و خلیل ملکی آشنا شد.

  • در نشست نقد و بررسی کتاب «مبارکشاه بخاری» مطرح شد:

    اگرچه این کتاب به مباحثنظری موسیقی اشاره می‌کند اما به پای کتاب‌های فارابی و ابن سینا که در آن به تفصیل به رابطه موسیقی و ریاضیات پرداخته شده، نمی‌رسد. با این حال ارموی توانسته تمام دستگاه‌هایی که در آن زمان از آن استفاده می‌شده و نظریه‌های موسیقی را به رشته تحریر بکشد.