طرح سوال از وزیر نفت

  • شریعتی نیاسر در جلسه طرح سوال از وزیر نفت:

    نماینده تهران در مجلس، گفت: در پارس جنوبی از زمانی که شروع کردید پیمانکاران داخلی مجبور شدند منتظر پیمانکار خارجی بمانند و در نهایت بعد از مدت‌ها معطلی مجبور شدیم به تصمیم درست اولیه برگردیم، چرا کار را از ابتدا به شرکت‌های داخلی واگذار نکردید؟