طاق بستان کرمانشاه

  • کیهان کلهر پس از برگزاری کنسرتش در محوطه طاقِ شهرِ کرمانشاه از مردم این شهرستان عذرخواهی کرد.

  • نقش‌ برجسته‌ها یکی از آثار تاریخی هستند که اطلاعات متعددی از عصر باستان و گذشتگان در اختیار ما می‌گذارند. در این میان ممکن است برخی از داستان‌هایی که از این نقش‌ برجسته‌ها روایت می‌شود به مرور زمان و با افزایش اطلاعات از عصر باستان تغییر کند چنانکه اکنون می‌توان روایتی دیگر از جام زرین افسانه زندگی ارائه داد.

  • احمدی‌ پور خبر داد:

    رئیس سازمان میراث‌ فرهنگی خبر داد که پرونده ثبت جهانی طاق بستان کرمانشاه در دست بررسی است.