صدور چک در وجه حامل ممنوع شد

  • با رأی نمایندگان؛

    نمایندگان مجلس با لایحه ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل به صورت یک فوریتی موافقت کردند.