شورای اسلامی کار اتوبوسرانی تهران و حومه

  • بیانیه شورای اسلامی کارکارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه:

    اعضای شورای اسلامی کار کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه خواستار لغو فوری قرار بازداشت و بازپس‌گیری شکایت دیوان عدالت اداری از حسین حبیبی شدند.