شهرک های صنعتی ، تولید ، صنایع کوچک ، ایلنای گیلان

  • مدیرعامل شهرک‌های صنعتی اردبیل خبر داد:

    مدیرعامل شهرک‌های صنعتی اردبیل ضمن تاکید بر رفع موانع تولید و برطرف شدن مشکلات واحدهای تولیدی، از حمایت ها و برنامه های این شرکت برای باز فعال‌سازی واحدهای صنعتی راکد و نیمه ‌فعال در شهرک‌های صنعتی استان اردبیل خبر داد.

  • مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی گیلان:

    مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی گیلان با تاکید بر لزوم حمایت از صنایع کوچک، گفت: بخشی‌نگری به منزله آفتی برای تولید و صنعت کشور است.