شرکت دانش بنیان پنتا

  • معاون پژوهشی وارتباطات علمی دانشگاه کاشان مطرح کرد:

    معاون پژوهشی وارتباطات علمی دانشگاه کاشان گفت: شرکت پیشرو فناور نانو تاو آسیا( پنتا) توانسته است در زمینه تولید سیستم‌های تصفیه پساب، مجوز دانش‌بنیانی را دریافت و از مزایای آن بهره‌مند شود.