شرایط تحصیل داروسازی

  • دانشگاه های روسیه هرساله دارای دانشگاه های رده بالایی در لیست دانشگاه های مورد تائید وزارت بهداشت و درمان کشورمان نیز می باشد و از این رو با توجه به هزینه مقرون به صرفه یکی از بهترین مقاصد ادامه تحصیل در خارج از کشور می باشد.