سهم اشتغال

  • معاون استنادار البرز عنوان کرد ؛

    معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری البرز با اشاره به لزوم اهمیت صادرات و ترخیص سریع کالا از گمرک برای رفع مشکلات تولید، اضافه کرد: در شرایطی فعلی کشور، برخی دستگاه های استان در حوزه اشتغال دچار کم کاری هستند که باید با مشخص شدن سهم اشتغال آنها در گروه های کاری مشخص شده از این حالت خارج شود.