سختی گیر فلزی

  • سختی گیر آب (water softener) تکنولوژی و دستگاهی است که در راستای تولید آب نرم و از بین بردن عناصر سختی آب، در صنایع مختلف (نساجی، سیمان و بتن سازی، تولید پوشاک و چرم سازی، مواد غذایی و ...) و مجتمع‌های تجاری و مسکونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.