سازمان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی

  • سازمان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی:

    سازمان اطلاعات ارتش رژیم صهیونیستی با تکرار برخی مواضع بی‌اساس در خصوص ماهیت برنامه هسته ای ایران، مدعی شد که این کشور تا ساخت یک بمب کامل هسته‌ای به دو سال زمان نیاز دارد.